صفحه اول » شرکت پژوهش » صندوق ذخیره فرهنگیان
اخبار سیستم صندوق ذخیره فرهنگیان

اصلاحيه فايل ارسال اطلاعات صندوق ذخيره فرهنگيان بر روي سايت پ‍زوهش قرار گرفت

اصلاحيه فايل ارسال اطلاعات صندوق ذخيره فرهنگيان بر روي سايت پ‍زوهش قرار گرفت

اطلاع رسانی ازوضعیت سپرده گذاران صندوق ذخیره فرهنگیان

همکارگرامی با سلام با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به سپرده گذاران محترم شامل وضعیت سپرده گذاری ،تاریخ تسویه ،تاریخ قطع سپرده گذاری ،وضعیت بدهکاری اخیرادرسایت صندوق (www.szf.ir )اضافه شده است لذا خواهشمند است از طریق سایت فوق الذکر و ورود شماره پرسنلی سپرده گذارمورد نظر اطلاعات لازم را دریافت نمائیدو از تماس های غیر ضروری جدا خودداری نمائید. درصورت مشاهده وضعیت توقف : 1 - اگر بازنشسته است حکم بازنشستگی همراه با شماره پرسنلی 2 - اگر انصرافی است فرم 5 ارسال گردد شماه فکس 88171818   باتشکر

شرکت های همکار

شرکت بازرسی مهندسی ایران
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
ایران ارقام
خدمات بازرگانی آموزش ایران
لیزینگ فرهنگیان
بیمه معلم
گروه صنعتی پلور سبز
ساختمانی معلم
صنایع آموزشی
تامین مسکن فرهنگیان
تجهیزات مدارس ایران
بانک سرمایه
خدمات مسافرتی و جهانگردی زاگرس